Ръководство
Зам.-председател на БСК и главен финансов директор

Изпрати съобщение

Станислав Попдончев е роден на 28.04.1980 г. Магистър по "Счетоводство и контрол" в УНСС - София.

Сертифициран преподавател и консултант по организация и оптимизация на работни системи и процеси по методиката на REFA-Германия.

От 2003 г. ръководи и координира финансово-счетоводната дейност на БСК, осъществява контрол върху бюджетите и финансовите отчети на програмите и проектите в БСК, първоначално като финансов директор в БИК Капиталов пазар ЕООД, а от 2017 г. като главен финансов директор в БСК.  От 1 юли 2019 г. заема и длъжността заместник-председател. Отговаря за проектната и стопанска дейност, в т.ч. участието на БСК в националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни фондове.

Представлява БСК в Консултативния съвет към Изпълнителния директор на Националната агенция по приходите. Член на РГ 27 "Финансов контрол и счетоводство" към Съвета по европейски въпроси към Министерство на финансите. Член е на Група I - Работодатели и председател на Комисията по икономическа политика на Икономическия и социален съвет на Р България. Представител на национално представителните организации на работодателите в Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система /Сребърен фонд/ за 2022 година.

Като зам.-председател наблюдава дейността на:

Владее английски език.

Семеен, с едно дете.

Вж. СНИМКИ