Дата: 31.01.2020

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 8347

Изявление на BusinessEurope

На 31 януари 2020 г. Обединеното кралство напусна ЕС, завършвайки процес на оттегляне, продължил повече от три години.

Президентът на BusinessEurope Пиер Гатаз заяви:

„Съжаляваме, че Великобритания вече няма да бъде член на ЕС, но уважаваме решението на британския народ. Сега трябва да се съсредоточим върху бъдещето. Бизнесът далеч не е сигурен в предстоящите отношения между ЕС и Великобритания. Трябва да напредваме бързо, за да избегнем възможни негативни последици и да гарантираме плавен преход към бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство с ясна и стабилна рамка, която дава увереност на гражданите и бизнеса. “

На 1 февруари Обединеното кралство ще навлезе в така наречения преходен период, през който ще настъпят известни промени в икономическите отношения с ЕС. Тъй като този период изтича на 31 декември 2020 г., остават само 11 месеца за двете страни да преговарят и прилагат споразумението за бъдещите си отношения.

Генералният директор на BusinessEurope Маркус Бейрер каза:

„Бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство ще имат силно влияние върху бизнеса и очакваме да бъдем тясно ангажирани в процеса на преговори. Искаме цялостно и амбициозно споразумение между ЕС и Великобритания, но сме наясно, че има ограничено време за постигането му. Следователно преходният период трябва да бъде използван възможно най-ефективно, за да финализира, ратифицира и приложи споразумението за бъдещите отношения между ЕС и Великобритания. Brexit няма да намали значението на отношенията между ЕС и Великобритания и призоваваме преговарящите да работят за цялостна сделка, която ще даде възможност на ЕС и Обединеното кралство да се справят заедно с предстоящите предизвикателства. “

За да допринесе за дебата за бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство, BusinessEurope скоро ще публикува специален документ със своята позиция.