16.09.2020

Новият курс DevNet Associate подготвя специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

Новият курс DevNet Associate подготвя специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

Курсът е предназначен както за мрежови специалисти, които искат да направят първи стъпки в програмирането на мрежите, така и за програмисти, които искат да се занимават с мрежови технологии.

__________

ПОДРОБНО ЗА КУРСА:

Курсът DevNet Associate представя методологиите и инструментите за модерна разработка на софтуер, прилагани към ИТ и мрежовите операции. Той обхваща 360-градусов изглед на домейна, включително микроуслуги, тестване, контейнери и DevOps, както и сигурна автоматизация на инфраструктурите с приложни програмни интерфейси (API). Студентите, завършили този курс, придобиват практически опит, включително програмиране на Python, използване на GIT и общи формати за данни (JSON, XML и YAML), внедряване на приложения като контейнери, използване на непрекъсната интеграция/непрекъснато внедряване (CI / CD) и автоматизиране на инфраструктурата с помощта на код. Курсът подготвя студентите за работни места за разработка на софтуер и автоматизация на инфраструктурата и ги подготвя за изпит за сертифициране DevNet Associate.

До края на курса обучаемите:

  • ще придобият основни умения за програмиране на Python и Linux;
  • ще използват най-добрите практики за разработка на софтуер и дизайн;
  • ще могат да създават сигурен REST API;
  • ще могат да обясняват процесите и устройствата, които поддържат мрежовата свързаност;
  • ще използват съвременни технологии за внедряване и защита на приложения и данни в облачна среда;
  • ще могат да сравняват методите за тестване и внедряване на софтуера в среди за автоматизация и симулация;
  • ще развият умения за критично мислене и за решаване на проблеми с помощта на Cisco Packet Tracer и виртуални машини.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА

Този 70-часов курс, ръководен от инструктор, включва:

  • 8 модула с 6 видеоклипа, 23 практически лаборатории и 5 упражнения на Cisco Packet Tracer,
  • 8 теста, практически изпит, финален изпит, оценка на умения,
  • Практически изпит за сертифициране на DEVASC.

КАК СМЕ ОРГАНИЗИРАЛИ КУРСА В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК?

Курсът е съботно-неделен, като го предлагаме в комбиниран вариант – дистанционни занятия с инструктор и присъствени занятия в учебната зала.

Продължителност – 10 занятия.

За кандидати, които не са се занимавали предварително с езици за програмиране като Python и Linux, ще има две допълнителни, въвеждащи занятия, или общо 12.

Повече информация за курса можете да получите на сайта на Центъра за обучение по ИКТ на БСК:

https://educentre.bia-bg.com/course/cisco/ и на тел. 02 981 03 26

Дата: 16.09.2020

Източник: БСК

Прочетено: 7167