Изпрати съобщение

Весела Георгиева е експерт в Центъра за обучение по информационни и комуникационни технологии (ЦОИКТ) към БСК. Квалификациите и включват: магистър по електроника и автоматика със специалност “Системи за управление”, следдипломна квалификация по маркетинг, мениджмънт и международно право със специалност: “Публична администрация и международно право”.

Весела Георгиева е експерт с опит в сферата на обучението и консултациите в областта на информационните и комуникационни технологии. Дейността й включва и участие в проекти като: „Изработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони (MyCompetence)”, разработване на „Наръчник за ментори“ (Active Ageing), по ОП „Развитие на човешките ресурси”, „Подобряване на дигиталните умения за обучение на възрастни в мебелната индустрия (DigiFind)“.