Дата: 16.03.2020

Източник: БСК

Прочетено: 1816

Българска стопанска камара временно преустановава  издаването на сертификати за форсмажор, до изтичане срока на извънредното положение.

Уважаеми дами и господа,

Българска стопанска камара временно преустановава издаването на сертификати за форсмажор, до изтичане срока на извънредното положение.

Това няма да увреди интересите ви, тъй като сертификат, издаден 6-12 и повече месеца след приключване на обстоятелството на непреодолима сила, не само е валиден, но очертава периода на времетраене на непреодолимата сила, т.е. периода, през който се спираизпълнението на договора. 

За повече информация се обръщайте към г-жа Наталия Събева:

e-mail: natali@bia-bg.com

тел. 0888 72 12 29