24.04.2020

Изследване на Националния статистически институт

___________

Места за настаняване

___________

През април 2020 г. Националният статистически институт (НСИ) стартира провеждането на месечно анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на извънредното положение в страната.

При създалата се ситуация 50.4% от анкетираните смятат да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации. Същевременно 62.5% от тях имат намерение да намалят цената на пакет услуги, а 52.1% - на нощувката.

По отношение на наетия персонал 40.8% от ръководителите са предприели като мярка „платен отпуск“, следвана от „освобождаване/съкращаване“ - 35.4%, и „неплатен отпуск“ - 31.7%. От мярката „60/40“ са се възползвали 17.6% от мениджърите, а от „дистанционна форма на работа“ - 15.1%.

През март по-голяма част от управителите (72.2%) съобщават за намаление в приходите от дейността си спрямо предходния месец, а 24.5% от тях посочват, че няма промяна.

В краткосрочен план (през следващия един месец) 42.9% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „до 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 18.0% от тях - „до 100%“, а 38.2% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

По отношение на бъдещата активност на мястото за настаняване в краткосрочен план 42.6% от ръководителите очакват временно да преустановят дейността си, 35.4% смятат да продължат да работят макар и с намален обем, а 14.6% очакват да продължат дейността си, както преди извънредното положение. Едва 6.3% прогнозират да я прекратят.

Вижте пълния текст, вкл. графики и таблици ТУК!

___________

Нефинансови предприятия

___________

Националният статистически институт проведе кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия. Целта на изследването е да предостави на обществото информация за ефекта на извънредното положение, свързано с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

При създалата се ситуация 53.5% от анкетираните предприятия посочват, че са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги през март в сравнение с февруари, 36.3% са посочили, че не е имало промяна в приходите от продажби, а за 9.5% е имало увеличение.

Разпределението по икономически дейности показва, че 70.6% от предприятията в икономически дейности „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са изпитали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги. За индустрията този процент е 52.9%, за строителството - 51.2%, а за дейностите „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ - съответно 56.3%.

По отношение на наетия персонал 41.8% от нефинансовите предприятия са предприели стъпки за ползване на „платен отпуск“, следват „дистанционна форма на работа“ - 28.0%, и „неплатен отпуск“ - 24.4%. Освобождаване/съкращаване на наети лица са предприели 17.2% от участвалите в анкетата предприятия.

В следващия един месец 80.6% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 15.4%, че ще преустановят временно дейността си, а 2%, че ще прекратят дейността си.

Вижте пълния текст, вкл. графики и таблици ТУК!

 

 

Дата: 24.04.2020

Източник: НСИ

Прочетено: 3400