24.03.2021

Националният статистически институт провежда ежемесечно кратко анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

През февруари 51.6% от анкетираните са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 61.4% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 44.6% - на нощувката.

По отношение на наетия персонал 20.5% от ръководителите са предприели като мярка „неплатен отпуск“, следвана от „платен отпуск“ - 13.5%, и „освобождаване/съкращаване“ - 10.9%. От „преминаване на непълно работно време“ са се възползвали 10.5% от мениджърите, 5.7% са предприели мярката „намаляване на възнагражденията на персонала“, а 4.1% - „дистанционна форма на работа“. Същевременно 31.6% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите.

През февруари 47.3% от анкетираните управители посочват, че няма промяна в приходите от дейността им в сравнение с предходния месец, докато 35.0% отчитат спад.

През следващия един месец 50.4% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „До 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 25.2% - ще успеят „До 100%“, а 23.6% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 44.9% от ръководителите смятат да продължат да работят, 39.7% смятат да продължат с настоящата си дейност макар и с намален обем, 11.9% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 2.3% прогнозират да я прекратят.

Вижте пълния текст, вкл. графики ТУК.

Дата: 24.03.2021

Източник: НСИ

Прочетено: 2399