24.03.2021

Националният статистически институт провежда ежемесечно кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел да осигури и предостави информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързана с COVID-19, върху различните сектори на икономиката в страната.

През февруари 2021 г. 34.1% от нефинансовите предприятия посочват, че са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с януари 2021 г., при 47.9% няма промяна, а 17.6% са регистрирали увеличение .

Разпределението по икономически дейности показва, че 53.1% от респондентите в дейности „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, следвани от строителството с 38.4%, индустрията с 35.4%  и „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ - с 34.7%.

По отношение на наетия персонал 13.5% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „неплатен отпуск“, следват „платен отпуск“ - 13.3%, „дистанционна форма на работа“ - 13.2%, и „възползване от правителствени мерки за подпомагане на работодателите“ - 10.0%.

Вижте повече ТУК.

Дата: 24.03.2021

Източник: НСИ

Прочетено: 2548