04.05.2020

При всяко положение разхлабването на ограниченията за работа което започва, ще има положително отражение върху заетостта.

"При всяко положение разхлабването на ограниченията за работа което започва, ще има положително отражение върху заетостта. Заведенията, които отварят, ако са се възползвали от мярката 60 на 40 и са успели да задържат някакъв персонал, ще могат да го включат обратно в работния процес", коментира пред Радио Пловдив Мария Минчева от Българската стопанска камара.

По думите и, не трябва да се забравя, че не могат да се очакват същите обороти и същия мащаб на дейността, каквито са били преди кризата.

"Трудни месеци предстоят за бизнеса, бизнесът го разбира. В зависимост от сектора, в който се оперира, трябва да се възстановят връзките с чуждестранни партньори,  да се задвижат веригите за доставки. Оттам нататък всеки сектор ще се движи различно. Защото ние сме малка и много свързана икономика", коментира Минчева.

Според нея фирми, които разчитат на оборотни средства, за да изплащат заплати, в тази ситуация са пристъпили към съкращения.

"Ние бяхме доста критични на фаза на проектиране на мярката 60 на 40. Вече в етапа на нейното реализиран ни се струва коректно да изчакаме колко работни места действително ще бъдат запазени, ще бъдат ли изпълнени всички критерии, на които работодателите трябва да отговарят, тоест да бъдат внесени осигурителните вноски, да бъдат запазени работните места. И чак след няколко месеца вече ще може да се види ефекта на тази мярка", каза още Мария Минчева.

Чуйте още в звуковия файл.

Дата: 04.05.2020

Източник: БНР - Пловдив

Прочетено: 2003