08.05.2020

Ето и едно от предложенията е платформата MyCompetence, създадена от БСК

Агенцията по заетостта стартира инициатива в помощ на всички, които биха искали да направят нещо полезно за себе си, докато все още са у дома, подготвяйки се за по-плавно завръщане на работа или започване на нова такава.

Независимо дали сте безработен, работещ, учащ или работодател, ограничаването на регулярната работа и социалните контакти не бива да се отразява на Вашето развитие. В поредица от публикации ще Ви предложим различни възможности, чрез които всеки може сам да усъвършенства своите умения или да придобие нови такива, включително в домашни условия, с помощта единствено на своя компютър.

Знаем, че на мнозина от Вас предстои да сменят домашната среда с работна. Независимо дали сте останали вкъщи по време на извънредното положение или пък сте преминали в редиците на търсещите нова работа – завръщането към редовния трудов режим почти винаги е свързан с известни притеснения. Социалната изолация, липсата на ритмични задължения в друга среда и към различни от близките Ви хора, може би са разсеяли Вашите трудови навици и увереност, отвикнали сте да общувате лице в лице, да следвате обичайния ред за изпълнение на задачите си.

Ето и едно от предложенията от нашата нова инициатива за самоусъвършенстване в условията на дома. Това е платформата MyCompetence, достъпна на https://mycompetence.bg/bg/. Системата е създадена и се поддържа от Българската стопанска камара по проект, финансиран от ОП РЧР.

С регистрацията си Вие получавате безплатен достъп до над 20 електронни обучения в различни области, тестове за оценка на компетенции, инструмент за самооценка, чрез който да определите степента на владеене на изискваните за конкретна длъжност умения, както и много други възможности. MyCompetence е единствената национална информационна система в областта на управление на човешките ресурси в България и е подходяща среда за всяко едно лице, което би желало да развива своите компетенции, като заедно с това оценява знанията и уменията си.

За безработните лица, регистрирани в бюрата по труда, платформата е и начин за формиране на Личностен профил в информационната система на Агенцията по заетостта, през който да се осъществява и комуникацията с трудов посредник. За тези от Вас, които все още не са се регистрирали в платформата, ние ще го направим служебно. Достатъчно е само да се свържете с трудовия си посредник по телефона и да продиктувате e-mail си. В отговор ще получите активационен линк към web-приложението Личностен профил и платформата MyCompetence.

Повече информация е публикувана на страницата на Агенцията по заетостта в рубрика Търсещи работа/Професионално ориентиране.

Агенцията по заетостта има готовност в рамките на кампанията да публикува на сайта си и други лесно достъпни форми за самоподготовка или самообучения за възстановяване и развиване на личностните умения на хората, които да ги подпомогнат за прехода им от престой вкъщи към трудов ритъм и работна среда.

Превърнете престоя вкъщи в предимство, като оползотворите своето свободно време! Изненадайте себе си, близките си, и най-вече – своите настоящи и бъдещи работодатели!

Дата: 08.05.2020

Източник: Агенция по заетостта

Прочетено: 6669