19.02.2020

Одобрен е отчет за изпълнението на Плана за действие с мерки за подобряване на инвестиционната среда

По време на днешното си заседание Министерският съвет одобри отчет за напредъка в изпълнението на Плана за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите. В рамките на отчетния период са изпълнени общо 3 мерки от проблемна област „Липса на специалисти в търсени от бизнеса области и лошо качество на професионалното образование“, от които 2 административни и 1 открит въпрос. Това съобщи Правителствената информационна служба.

Повишена е ефективността на провежданата политика по заетостта чрез постигане на по-добро съответствие между търсенето и предлагането на работна сила и ограничаване на недостига на кадри за квалифицирана заетост. Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence се използва в бюрата по труда, като ползва ресурсите на Националната система за оценка на компетентностите за подобряване на пригодността за заетост на търсещите работа лица и позволява по-доброто им представяне пред работодател.

Системата MyCompetence е изградена от БСК в рамките на проект по ОП "Развитие на човешките ресурси в периода 2009-2013 г. През 2016 г. към системата бе изграден специализиран модул за целите на Агенцията по заетостта.

Към момента в MyCompetence са регистрирани 23 436 потребители, вкл. 448 предприятия. Системата има общо над 2,5 млн. посещения. Потребителите на системата са осъществили 16833 тестове за оценка на компетенциите, както и 1032 тестове за самооценка. Записалите се за е-обучение са 9336, а 569 потребители са си изготвили Europass CV чрез специализирания модул, наличен в системата.

 

Дата: 19.02.2020

Източник: БСК

Прочетено: 4792