10.06.2020

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе днес извънредно онлайн заседание, в което от страна на БСК участваха Димитър Бранков - зам.-председател, и Добри Митрев - главен секретар.

Правителството и социалните партньори обсъдиха проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, който е разгледан от Комисията по трудово законодателство към НСТС и не е получил единодушна подкрепа.

Синдикалните организации подкрепят проекта на ПМС, а представителите на работодателите се обявиха против. С предложеното в проекта на ПМС допълнение на чл. 42 от Наредбата ще се регламентира изчисляването на размера на обезщетението по чл. 224, ал.1 от КТ. Това, според вносителите на предложението, ще гарантира правата на работниците и служителите и ще подпомогне работодателите при реализирането на техните задължения, като това е предпоставка и за избягване на трудови спорове по този въпрос. Според работодателските организации, проблемът следва да бъде решен чрез промени в Кодекса на труда. Вижте становището на БСК по темата ТУК.

По втора точка от дневния ред на онлайн заседанието, което беше свикано от вицепремиера Марияна Николова, Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъди проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, с вносител Министерството на финансите. Синдикалните организации КНСБ и КТ „Подкрепа“ и работодателските в лицето на АИКБ, БТПП, БСК, и ССИ не подкрепят и настояват за оттегляне на проекта на закон. КРИБ изразиха становище, че в представения проект е необходимо да бъдат нанесени поправки.  

В експозето си пред членовете на НСТС главният секретар на БСК Добри Митрев подчерта, че "този закон е една изключителна несправедливост по отношение на над 2 млн. български граждани, основно хора в предпенсионна и пенсионна възраст". Според него, законопроектът е "лобистки, противоконституционен, дискриминационен, обслужващ интересите на тесен кръг частно-правни субекти".

"С този законопроект държавата ни ще даде изключително лош сигнал към всички местни и чуждестранни инвеститори, а цените на борсовите индекси ще спаднат и това няма да е в полза на никого", подчерта Добри Митрев и допълни, че изготвената оценка на въздействието е "обида към всички четящи този документ".

"Призовавам МФ да оттегли този законопроект и да потърсим вариант, при който хората да бъдат максимално информирани за възможностите, които съществуват пред тях, да облекчим процедурите", каза в заключение главният секретар на БСК и информира, че Камарата си запазва правото да сигнализира аргументирано, с един много голям доклад по тази тема Европейския орган по ценните книжа и пазари.

Становището на БСК е публикувано ТУК.

Дата: 10.06.2020

Източник: БСК

Прочетено: 3326