30.11.2020

ДЕКЛАРАЦИЯ

Във връзка със създалата се ситуация на повторно затваряне на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях, както и във връзка с изявленията на Националния оперативен щаб

 

Българска асоциация за здраве и фитнес остро се противопоставя на:

1. Насаждане на мнение и страх сред населението, че спортните, фитнес, танцувални зали, зали за бойни спортове, групови занимания, басейни и други са рискови места за широко разпространение на COVID. Това е опровергано с научни изследвания, последното от които е на Шефилдския университет;

2. Отнемане на основното човешко право на всеки гражданин да се грижи за профилактика на здравето си чрез физическа активност в специално пригодени за това места, каквито са залите в сектора здраве и фитнес и каквито са препоръките на СЗО;

3. Удължаване след 21.12.2020 г. на срока на затваряне на спортните, фитнес, танцувални, зали за бойни спортове и групови занимания. 

Българска асоциация за здраве и фитнес настоява за:

Поемане от държавата на част от икономическата и социална тежест, предизвикана в сектор здраве и спорт, произтекло от административната забрана за упражняване на търговска дейност, както следва: 

1. Покриване на 60% от декларираните приходи от оперативна дейност през съответните месеци на 2019 г. за периода на забрана за осъществяване на дейността през 2020 г.

2. Задължително разширение на допустими за финансиране по програмите 60/40, 80/20 работници и служители, включително на новоназначени такива, за икономическите сектори, пряко цитирани в заповедите на МЗ за прекратяване на дейност, във връзка с епидемиологичната обстановка.

3. Административно разпореждане на централната администрация до местните администрации за преизчисляване на такса „битови отпадъци“, недължима пропорционално за времето на административна забрана за упражняване на дейността, с влязло в сила решение на МС или МЗ.    

Секторът е от решаващо значение за възстановяване здравето на нацията след извънредното положение и недопускане претоварване на здравната система. С нашите възможности можем да вдигнем на крак най-важния ресурс – хората!

Не на последно място, в отрасъла са заети и осигурени голям брой квалифицирани специалисти - персонални фитнес треньори, фитнес инструктори, треньори по различни видове спорт и спортни дисциплини, рецепционисти, маркетинг, IT и др. специалисти.

Във връзка с гореизложеното и с грижа за цялостното благосъстояние на нацията, членовете на БАЗФ са готови час по-скоро, съблюдавайки всички хигиенни изисквания, да отворят обектите си за редовна физическа активност на българските граждани, за да осъществят по този начин необходимата превенция, да подпомогнат възстановяването на здравето, устойчивостта и работоспособността на хората, както и директно и индиректно да способстват за възстановяването на икономиката и преодоляване последствията от пандемията.

За да бъде двигателната активност още по-масова, БАЗФ призовава своите членове да осигуряват според възможностите си безплатен достъп до обектите си при ред и условия, зависещи от конкретния обект.

Повече информация може да получите на сайта ни http://www.bahf.bg/

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

Петър Ангелов   /П/

Председател на УС на БАЗФ

 

Дата: 30.11.2020

Източник: БАЗФ

Прочетено: 7276