16.06.2021

Кандидатствайте до 16 юли 2021.

Във връзка с разширяване дейността си Българска асоциация за здраве и фитнес (БАЗФ), отправя покана към настоящи и бъдещи членове, спортни клубове, студия и зали за индивидуални и групови тренировки от страната за кандидатстване за местни представители (местни органи) на Асоциацията.

Целта на БАЗФ е да се покрие административното деление на страната с представители, които да представляват Асоциацията по места, по защита на работодателските интереси на местно равнище.

Местните представители ще подпомагат БАЗФ чрез сътрудничество, диалог и конкретни препоръки към съответните общини и общински органи за по-добри и ефективни политики местни политики, насочени към подобряване грижата за здравето на населението, в т.ч. чрез различни форми на спортна и двигателна активност.

Също така, местните органи ще бъдат подпомагани от Асоциацията чрез свободен обмен на идеи и информация, научни знания и интелектуални ценности в сферата на здравето и спорта, за популяризиране здравна култура сред практикуващите активна спортна дейност, в т.ч. но не само чрез организиране на семинари, срещи, курсове, конкурси, изложби, симпозиуми, и спортни събития за сътрудничество и с други сродни организации, общини и общински органи - ангажирани в сферата на здраве и спорт.

Асоциацията и местният представител ще си сътрудничат чрез взаимна информираност за дейности и действия, предмет на добри практики в работата на българските общини по и за въпроси свързани с развитието на сектор здраве и спорт, както и по въпроси свързани с решения на съответните общински администрации свързани с различни форми на възможни финансови и други мерки към работодателите от сектор здраве и спорт.  

Изискванията към кандидатите са да бъдат дееспособни юридически лица регистрирани по Търговския закон, Закона за юридическите лица с нестопанска дейност или по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД), с предмет на дейност свързана със сектор здраве и спорт.

Заявленията могат да се изпращат до БАЗФ на електронен адрес: местни органи bahf.bg@gmail.com.

  • Необходимата информация е:
  • Наименование, форма и ЕИК на юридическото лице
  • Код на икономическата дейност по КИД 2008
  • Брой заети лица

След разглеждане на съответните заявления, Управителния съвет на Асоциацията ще информира одобрените юридически лица за съответната община, както и местните областни и общински органи. Същите ще бъдат упълномощени от Асоциацията да представляват и защитават работодателските интереси на местно равнище.  

Срокът за подаване на заявленията до 16 юли 2021.

Дата: 16.06.2021

Източник: БАЗФ

Прочетено: 1958