23.12.2020

Националният статистически институт проведе кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел да осигури и предостави информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързана с COVID-19, върху различните сектори на икономиката в страната.

От участвалите в анкетата предприятия 41.7% посочват, че през ноември са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с октомври, 46.1% са посочили, че не е имало промяна в приходите от продажби, а за 11.8% е имало увеличение.

Разпределението по икономически дейности показва, че 52.8% от организациите в дейности „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, следвани от „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ - с 48.3%, за индустрията този дял е 43.0%, а за строителството - 36.4%.

По отношение на наетия персонал 20.4% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „платен отпуск“, следват „дистанционна форма на работа“ - 18.0%, „неплатен отпуск“ - 17.0%, и „възползване от правителствени мерки за подпомагане на работодателите“ - 9.8%.

За следващия месец 92.5% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 4.5% - ще преустановят временно дейността си, а 2.1% - ще прекратят дейността си.

Вижте графики ТУК.

Туризъм

През декември 2020 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

През ноември 49.9% от анкетираните смятат да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 66.3% имат намерение да намалят цената на пакет услуги, а 47.3% - на нощувката.

По отношение на наетия персонал през последния месец анкетата регистрира увеличение на ръководителите, предприели основните мерки: „платен отпуск“, „неплатен отпуск“, „намаляване на възнагражденията на персонала“ и „дистанционна форма на работа“. Същевременно местата за настаняване, които са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите за пореден месец, продължават да се увеличават и достигат 31.8%.

През ноември 74.1% от управителите отчитат намаление в приходите от дейността си спрямо предходния месец, докато 23.8% посочват, че няма промяна.

В краткосрочен план (през следващия един месец) 44.8% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „До 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 33.8% няма да могат да се справят сами, а 20.8% от анкетираните посочват, че ще успеят „До 100%“.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план през ноември 44.6% от ръководителите смятат да продължат с настоящата си дейност макар и с намален обем, 28.1% предвиждат временно да преустановят дейността си, 21.8% от тях смятат да продължат да работят, а 3.5% прогнозират да я прекратят.

Вижте графики ТУК.

 

Дата: 23.12.2020

Източник: НСИ

Прочетено: 4620