12.01.2021

Включете се със становища в дискусията по представените документи

На 15 декември 2020 г. Европейската комисия предложи за обсъждане две законодателни инициативи, които се очаква да предизвикат реформа на цифровото пространство, да създадат цялостен набор от нови правила за цифровите услуги (вкл. социални медии, онлайн платформи, платформи за онлайн търговия и др.), функциониращи в ЕС. Те са част от европейската стратегия в областта на цифровите технологии.

Предложените документи са: законодателен акт за цифровите услуги и законодателен акт за цифровите пазари.

Гледната точка на предприемачите е представяна неколкократко през миналата година, когато се обсъждаше пакета за дигитални услуги: Позиция относно „Пакетът дигитални услуги“ от 12.10.2020 г. и „Законодателен акт за цифровите услуги – основа на общия пазар“ от 11.02.2020 г.

Съвместно с BusinessEurope, БСК е в процес на подготовка на становище по темата, което ще бъде представено в ЕП и ЕК, както и на национално ниво.

Изтеглете:

  • Основни елементи на Законодателния акт за цифровите пазари – [pdf] [doc]
  • Основни елементи на Законодателния акт за цифровите услуги – [pdf] [doc]

Очакваме Вашите коментари, мнения, предложения по така представените документи, които да станат част от подготвяните документи и становища като интегрират и широк кръг от проблеми и въпроси, които засягат предприемачите.

 

Дата: 12.01.2021

Източник: БСК

Прочетено: 3131