Дата: 21.01.2021

Източник: Българска фондова борса

Прочетено: 1482

Първичното публично предлагане на Биодит (член на БСК) се превърна в грандиозен успех. Над 2,6 пъти бяха презаписани акциите на технологичната компания по време на аукциона днес. Това е първото IPO на пазара за растеж на малки и средни компании BEAM на Българска фондова борса.

„По този категоричен начин пазарът даде голям кредит на доверие на Биодит и на пазар BEAM.”, коментира доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българска фондова борса.

БФБ допусна до търговия временна емисия акции, издадена от Биодит с цел осъществяване на първично публично предлагане на до 1 милион обикновени безналични акции. Номиналната стойност на една акция е 1.00 /един/ лев.