09.03.2021

Изх. № 06-00-06.1/09.03.2021 г.

ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПОЛИТИКА

 

Уважаеми господа министри,

Българска асоциация за здраве и фитнес и нейните членове са разтревожени от споделените от Министъра на здравеопазването нагласи за предстоящо ново затваряне на фитнес центровете, спортните зали за масови тренировки, танцовите студия, залите за любителско изкуство и спорт залите за бойни индивидуални спортове. Считаме, че подобни изказвания представляват манипулиране на общественото мнение, което намираме за абсолютно неприемливо и необосновано. 

Остро се противопоставяме на публични изказвания от представители на Министерство на здравеопазването, представители на Националния оперативен щаб, РЗИ, и други гравитиращи към посочените институции вирусолози, нямащи адекватна и аргументирана представа за реалността в спортните центрове, относно рисковете, свързани с посещаването на този тип обекти. Всички тези обекти работят със силно намален брой клиенти, което е резултата не само от ограниченията, но и от систематичното поднасяне на подобна негативна информация и е допълнителна предпоставка за минимизиран риск от заразяване! 

БАЗФ имаше възможност неведнъж да предостави конкретна и официална информация от изследвания на водещи европейски институти и учени, доказващи изключително ниските нива на риск от разпространение на зарази при посещение на същите

Отново подчертаваме научно обоснованите изследвания на местата в които се осъществява физическа активност в Европа и ясно показващи, че това са едни от най-безопасните места, в т.ч. отново насочваме вниманието към изследване на водещи учени от Шефилдския университет, показващо нива на допуснати заразявания от 0.78 на 100 000 посещения. 

Данните за развитието на пандемията в страната през последните дни показват категорично, че липсва връзка с увеличаване на заразените лица не произтича нито от отворените спортни центрове, нито от заведенията за хранене, които работят при намален капацитет не само заради ограничителните мерки. 

Прокрадването на идеята за ново затваряне на спортните и центрове и манипулирането на общественото мнение е абсолютно неприемливо и необосновано. 

Остро се противопоставяме на всякакви идеи и разпространяване в медийното пространство на откровено изопачена и невярна информация от Министъра на здравеопазването, от представители на Националния оперативен щаб, РЗИ и други гравитиращи към посочените институции вирусолози, нямащи адекватна и аргументирана представа за реалността в спортните центрове. 

Подчертаваме, че се създава впечатление за целенасочена война със сектор Здраве и спорт, след като месеци наред ни бе отнета възможността да работим, без да сме получили адекватна нито икономическа, нито социална компенсация. 

Настояваме да се прекрати практиката за взимане на административни решения, касаещи икономически сектори от националната икономика без обективна логика и аргументи! 

В заключение БАЗФ отново кани управляващия Министерство на здравеопазването - проф д-р Костадин Ангелов и представители на Националния оперативен щаб на публичен дебат относно логиката на управленските решения. 

Каним Министъра на здравеопазването в лично качество да посети произволно избрани спортни центрове измежду нашите членове, за запознаване с мерките, които са въведени, и направените за тази цел инвестиции! 

Имайте предвид, че ако след предходни две затваряния, голяма част от спортните центрове не успяха да отворят врати и практически фалираха, то останалите съществуват на ръба на оцеляването, и при трето затваряне практически ще бъде ликвидиран сектор Здраве и спорт! 

Оцеляването на сектори имащи пряка роля към дългосрочните цели за здрава и работоспособна нация остават пореден лозунг на поредната централна администрация?! 

 

Петър Ангелов /П/

Председател на Управителния съвет

Дата: 09.03.2021

Източник: БАЗФ

Прочетено: 5778