17.04.2021

Българската мрежа на Глобалния договр на ООН (БМГД/ООН) връчи на БСК сертификат за членство за 2021 г. С писмо до председателя на БСК Радосвет Радев, изпълнителният директор на БМГД/ООН Дарина Георгиева благодари за активното участие на Камарата в организацията и припомня, че БСК е основател и член на Мрежата от 2010 г.

В писмото се казва още:

„Активността Ви е знак и гаранция, че не само признавате и оперирате спрямо 10-те принципа на ООН, но и че работите за постигане на Целите за устойчиво развитие на местно и национално ниво.

Като активен член на Мрежата, Българската стопанска камара обединява и вдъхновява отговорните компани чрез стойностни за бизнеса и обществото колективни проекти. Приносът на БСК е изключително значим за утвърждаването на обществено отговорния бизнес като модел за следване в България1.

Това, което води компаниите-членове на Българската мрежа на ГД на ООН, са общите ценности, които ни обединяват като отговорен бизнес, който с действията си доказва, че е сила за добро. Общата ни и нелека задача е заедно да се стремим да вдъхновяваме другите чрез своя пример, като лидери в корпоративната устойчивост, и да водим бизнеса и обществото в стремежа ни за едно по-добро и устойчиво бъдеще.

Благодарим Ви за антажираността към принципите и дейностите на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.“

Дата: 17.04.2021

Източник: БСК

Прочетено: 800