28.06.2021

Проведе се заседание на НСТС

Схемата за запазване на заетостта, известна като "60 на 40", ще бъде продължена за месеците юни и юли. Това реши на заседание Националният съвет за тристранно сътрудничество. 

С промени в ПМС 151/2020 помощта се диференцира – фирмите, които отчитат 30% спад, ще бъдат компенсирани с 50% от осигурителния доход, а тези с 40% спад – с 60% от осигурителния доход. В момента изискването за всички компании е да докажат спад на приходите над 20 на сто. 

Предстои в следващите дни Министерският съвет да гласува постановлението за изменение на мярката. Промените в Постановлението ще влязат в сила от 1 юни 2021 г., като всички вече стартирали процедури по одобрение на работодатели, кандидатстващи по мярката „60/40“, ще бъдат изпълнени по сегашния ред.

Всички социални партньори се обявиха за търсене на механизми за продължаване на подкрепата за бизнеса от страна на държавата до края на годината.

Социалните партньори бяха информирани от финансовия министър Асен Василев за готвената актуализация на бюджета и обявените намерения пенсиите да бъдат преизчислени. Общата рамка на актуализацията на бюджета ще бъде със запазване на нивото на държавен дълг и дефицит. Заради действията на НАП и подобрената икономическа обстановка, държавата ще събере допълнително между 1 и 1,5 млрд. лв., информира министър Василев. Тези средства ще бъдат похарчени за мерки срещу ковид кризата в три направления – за бизнеса, работещите и пенсионерите. Видовете мерки и техният обем ще бъдат обсъдени в работен вариант, преди да бъдат предложени, допълни Асен Василев.

Дата: 28.06.2021

Източник: БСК

Прочетено: 4255