13.10.2021

В Държавен вестник Брой: 85, от дата 12.10.2021 г., стр. 19, е публикувано Постановление № 322 от 7 октомври 2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. Преглед на материала

В същия брой на ДВ е обнародвано (на стр. 21) и Постановление № 324 от 7 октомври 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, приета с Постановление № 29 на Министерския съвет от 2005 г.  Преглед на материала

Дата: 13.10.2021

Източник: БСК

Прочетено: 4239