14.10.2021

Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев проведе среща с Ролф Негорд от Норвежката конфедерация на работодателите във връзка с проекта „Отговорен социален диалог за достоен живот (Re-dial)“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм. В срещата участваха заместник-председателят на БСК Мария Минчева и Мартин Стоянов, главен експерт към Центъра за управление на проекти в БСК.

По време на срещата бяха обсъдени основното развитие и предстоящите дейности по проекта, засилената нужда от дигитализация (вкл. в рамките на проекта) на дейностите на социалните партньори и предприятията във времена на пандемия, ситуацията в България по отношение на двустранния и тристранния диалог, както и опитът Норвегия във взаимоотношенията с местните синдикални организации и правителството. Отбелязано бе високото ниво на синдикализация в Норвегия в частния и публичния сектор и доброто сътрудничество на работодателите с представителите на работниците и служителите в предприятията.

„Социалният диалог в Норвегия би могъл да служи като пример за отношения между работодатели и синдикати. Бих се радвал да приложим поне част от Вашия модел тук“, заяви председателят на БСК Добри Митрев.

Господин Негорд коментира различните очаквания спрямо работодателските организации и профсъюзите, като изтъкна, че в Норвегия е отнело време, докато се постигне сближаване на позициите. „Би било полезно, ако можем да научим повече от норвежкия опит за съставянето на колективни споразумения, за развитието на умения за договаряне сред представителите на социалните партньори“, допълни зам.-председателят на БСК Мария Минчева.  

Бяха обсъдени също и някои злободневни теми, като кризата с високите цени на електроенергията за предприятията, особеностите на пенсионната система в двете страни, нуждата от намаляване на дела на сивата икономика и други въпроси от взаимен интерес.

Дата: 14.10.2021

Източник: БСК

Прочетено: 510