13.04.2022

Акцент в разговора беше реализацията на 3-годишния проект BE-Rural

Областният управител проф. Наско Василев се срещна с представители на Българската стопанска камара. Основен акцент в разговора беше реализацията на 3-годишния проект BE-Rural, финансиран по програмата за изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт 2020“. Проектът изследва потенциала на регионалните и местните икономики, базирани на биологични ресурси и подкрепя разработването на стратегии за биоикономика, пътни карти и бизнес модели. Фокусиран е върху създаването на отворени иновационни платформи в избрани региони в пет държави - България, Латвия, Северна Македония, Полша и Румъния.

Българска стопанска камара изпълнява проектните дейности в България, с фокус върху региона на Стара Загора, където има изобилие от биомаса и множество ресурси, които могат да се използват в процесите на биоикономиката, като етерично-маслени култури, билки, овощни насаждения, лозя, фураж, зърнени и зеленчукови култури.

В основата на BE-Rural е широката ангажираност на местната академична общност, научно-изследователските звена, бизнеса, политиците и гражданското общество. Заинтересовани страни от област Стара Загора също участват в обсъждането на регионалния потенциал, разработването на успешни бизнес модели, стратегия и план за развитие на биоикономиката.

Един от интересните материали по проекта, разработен с помощта на партньорите от Германия и Шотландия, е Наръчник за регионални и местни био-базирани икономики, който освен полезна информация за биоикономиката, обхваща редица примери и възможности за използване на биомаса в регионалната биоикономика. Наръчникът е достъпен в Българската стопанска камара.

Проф. Василев приветства решението на ръководството на БСК да реализира проекта за биоикономика приоритетно в Старазагорска област. Според него големият научен потенциал, с който разполага Тракийският университет, и добрата бизнес среда в региона са предпоставка за изготвяне и прилагане на дългосрочни стратегии за развитието на биоикономиката у нас.  

Дата: 13.04.2022

Източник: БСК

Прочетено: 655