16.05.2022

B БСК се проведе среща между заместник-председателя на Българска стопанска камара Мария Минчева и Жорди Рибо, президент на Международната федерация за недвижими имоти FIABCI. На срещата присъстваха и Иван Велков, председател на УС на БГФМА и член на УС на БСК и Асен Македонов, почетен президент на FIABCI.

По време на срещата бяха представени възможностите на програмата на ООН за стабилно и устойчиво развитие на градовете Un-Habitat, която е насочена към развитието на градовете до 2030 г. Нейната цел е разрешаването на проблема с липсващата инфраструктура и недостига на жилища за населението.

„Въпреки несигурността в икономически и социален план, породена от кризисните събития в последните няколко години, ролята на бизнеса за разрешаването на тези проблеми е от изключителна важност. Ако няма работеща икономика, няма кой да финансира политиките,“ каза г-н Рибо.

Представителите на FIABCI споделиха за вече съществуващи проекти в Бразилия, по чийто модел може да се запълни свободната ниша за публична промяна на политиките за подобряване на социалната инфраструктура и в Европа. Чрез частни инвестиции се строят комплекси и цялата съпътстваща ги инфраструктура, вкл. и за т. нар. “social housing” – подобно решение е приложимо и особено полезно за малки градове.

Бяха обсъдени и някои от аспектите на зеления преход. Гостите споделиха възможности за сравнително лесно преминаване от индустрии, създаващи голям обем въглеродни емисии (като минната промишленост) към индустрии с по-малък обем на емисиите (строителство). Този преход води до нуждата от създаване на допълнителни услуги и бизнеси, като по този начин се постига двоен положителен ефект – от една страна опазването на околната среда и от друга подобряването на икономическите показатели на даден район. Страните бяха единодушни, че за постигането на целите за намаляване на въглеродните емисии в глобален мащаб е необходимо националните правителства да работят в партньорство с бизнеса.

„Ясно е, че не можем да имаме нулеви въглеродни емисии, но можем да имаме много ниски такива. Всеки иска да работи за постигане на устойчивост, но не всеки е готов да плати високата цена за това. Въпреки всичко, това е единственият начин да постигнем истински зелен преход,“ каза г-н Рибо.

„Важно е промените в контекста на зеления преход да бъдат преведени на езика на обикновените хора и малките компании, за да се постигнат положителни и ефективни резултати,“ каза Мария Минчева.

Посещението на Жорди Рибо е свързано с предстоящия 72 международен конгрес за недвижими имоти на FIABCI, който ще се проведе в периода 7-10 юни 2022 г. в Париж.

Дата: 16.05.2022

Източник: БСК

Прочетено: 403