Ръководство
Член на УС на БСК

Иван Велков e роден на 07.11.1970 г., в гр. София.

Има над 25-годишен опит като консултант и мениджър в международни и български компании, в които е обучавал и управлявал екипи за работа по инвестиционни проекти.

Медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието.

Завършил е икономика в Пекин, където по-късно работи като консултант за международни компании в Китай. През 1999 г. се прибира в България и започва работа като мениджър ключови клиенти и стратегически HR мениджър, а впоследствие става генерален мениджър на консултантската фирма за недвижими имоти Colliers International България.

Иван Велков става последователно член (2007 г.), заместник-председател (2009 г.), а впоследствие и председател на Управителния и Национален съвет на Национално сдружение „Недвижими имоти“ НСНИ (2011-2013 г.), както и председател на комисията по професионална етика в Сдружението (2014 г.) Понастоящем е член на Контролният съвет на НСНИ.

Води курсове и лекции в катедра „Мениджмънт на недвижимата собственост“ в УНСС, като хоноруван преподавател (от 2012 г.).

Член е на УС на Фиабци България – Международната федерация на специалистите по недвижими имоти (от 2014 г.).

Председател на Фондация “Интерактивна България”.

Зам.-председател на Столичния общински съвет (2015-2019 г.). Зам.-председател на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори; Член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика, и на комисията, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

През март 2017 г. е избран за председател на Управителният съвет на БГФМА – Българска фасилити мениджмънт асоциация (чийто член е от 2015 г.).

През декември 2018 г. е избран за член на Управителния съвет на Българската стопанска камара.

Семеен, с четири деца.