10.06.2022

Учени от Тракийския университет създадоха стартираща компания с иновативно решение на значителен екологичен проблем – нарастващите количества утайки от пречиствателните станции за общински отпадъчни води. Компанията се стреми да намали неефективното изхвърляне на утайки от пречиствателните станции и нарастващото използване на минерални торове в селското стопанство. Чрез прилагане на иновативна патентована технология и прилагане на принципите на кръговата икономика, те разработиха продукти, използвайки напълно безотпадна и екологична технология.

Фирма „Атлас Агро Сайънс“, съоснователи на която са изследователите от Тракийски университет, гл. ас. д-р Дияна Дерменджиева и доц. д-р Георги Беев, разработи метод за конвертиране на утайки от пречиствателни станции за отпадни води в растителен многокомпонентен биостимулант, следвайки принципите на кръгова икономика, която е основен стълб на приетата от ЕС „Зелена сделка“.

Екипът е разработил метод, който позволява утайките от пречиствателни станции на отпадни води да бъдат преобразувани в продукт за земеделието, при което се постигат няколко основни ефекта, свързани с екологията и опазването на околната среда. С разработката се постига намаляване на въглеродните емисии, които се изпускат във въздуха при селското стопанство и торенето с минерални торове. Другият постигнат ефект на научния метод е освобождаване капацитета на пречиствателните станции за отпадни води, тъй като утайките заемат голямо пространство. Прилаганите досега решения за освобождаване от утайките са депониране или открито влагане в почвата, което е в разрез с редица наредби за безопасност. Тяхното решение позволява тези утайки да бъдат свободно използвани в земеделието след съответната преработка, при което се получава екологосъобразно производство на земеделската продукция, която ще бъде със значително по-здравословни хранителни стойности и по-устойчива на климатичните промени.

Искате да разберете повече за новите техноллогии и продукти на биологична основа?

Заповядайте да се запознаете с нова и важна информация по темата във виртуалното изложение (на адрес https://be-rural.eu/pop-up), разработено в рамките на проект Be-Rural. Българска стопанска камара изпълнява проектните дейности в България, с фокус върху региона на Стара Загора.

Дата: 10.06.2022

Източник: БСК

Прочетено: 166