24.06.2022

Последните изменения в потребителското право – изисквания към онлайн търсачките, намаления на стоки, доказване на автентичността на отзивите". Във Варна на 25 юни се провежда форум на Digital4 по тази тема.

Проф. Таня Йосифова, адвокат, експерт по гражданско и трудово право, преподавател в няколко университета, вкл. и в МВР, председател на Арбитражен съд при БСК, коментира в предаването "Законът и Темида".

"Утре във Варна се провежда едно събитие, организирано от фондация Digital4, и е посветено на оптимизацията на сайтовете. В потребителското право настъпиха изменения, които влязоха в сила на 28 май 2022 г. Целта беше да се транспонират няколко директиви на ЕС и по специално, омнибусната директива. И като потребителска сфера целта е да се осигури по-голяма защита на потребителите.

На първо място, се въвежда предварителна преддоговорна информация, която търговците трябва да предоставят на потребителите – по-специално за онлайн търговците, платформите, търсачките. 

Задължително трябва да се посочи дали третата страна, която предлага продуктите си на една онлайн платформа, има търговско качество или не е просто едно физическо лице. Трябва да се посочи разпределението на задълженията по договора между третата страна, която предлага продуктите, и платформата. Като тази информация по никакъв начин не засяга отговорността на онлайн платформата или на третата страна.

Освен това изменения бяха въведени и в областта на намаленията на стоките, и в областта на отзивите, които потребителите предоставят. 

Завишени бяха и санкциите в случаите, когато търговците не предоставят преддоговорна информация на потребителите. Тези санкции могат до достигнат до 4% от годишния оборот на търговеца, ако става дума за извършено широко разпространено нарушение или такова със съюзно измерение, което трябва да се установи от КЗП."

"Основните параметри, които определят класирането при онлайн търсачките, защото класирането е свързано с представяне на продукта на една по-предна, челна позиция. Ето защо и ЕК публикува специални насоки относно тези основни параметри. Те са свързани с прилагането на Регламента за прозрачността в онлайн платформите и онлайн търсачките – Регламент 2019/1150, който има пряко приложение и за Р България, като член на ЕС. Търсачките използват алгоритми, на които е основано класирането, и често те са търговска тайна."

Чуйте още подробности в звуковия файл.

Дата: 24.06.2022

Източник: БНР

Прочетено: 755