29.07.2022

“Не трябва да се отдаваме на популизма, очевидно е, че в последния период от около две години правителствата се сменят често и хората остават с усещането, че започваме да живеем в една “икономика на жълтите павета“, казва в “Нашият ден“ (БНР) икономическият съветник на БСК Щерьо Ножаров и допълва:

“Всяка една групичка започва да протестира, нейните искания се удовлетворяват в определена степен, от което всички губят, защото така не се провеждат реформи и не се намаляват неравенствата.

Икономически успешните хора виждат перспективата, те виждат в хоризонта, виждат нещата след няколко години и месеца. Така би трябвало да се управлява икономиката. В бъдещето всеки едни бюджет не трябва да удовлетворява исканията на жълтите павета, а трябва да гледа в перспектива докъде би стигнала България с този бюджет след няколко години.“

Протестът на пътните фирми  

“Тези хора би трябвало да бъдат подпомогнати от държавата, така че тази перспектива да се промени. Могат да се подпомогнат с преквалификация, увеличаване на квалификацията, по-добро включване на пазара на труда, това са неща, които липсват в нашата икономика. Гледаме да удовлетворим едни текущи потребности за момента.

В модерна Европа има т.нар. "лични образователни сметки" и възможности на всеки едни от работниците и служителите да се възползват от тях.“

Доволният работодател означава доволен служител, особено в България, когато свиващата се работна сила заради високият процес на миграция означава, че всеки един работодател се опитва да задържи квалифицираните кадри, тези, които са обучени да работят в неговата структура на производство.

Енергийната криза при всички случаи засяга България повече и в по-голяма степен. Отделно растящата инфлация и мерките.

В България има по-висок от средния за Европа дял на енергоинтензивните индустрии в структурата на БВП и умерено по-висок дял на индустрията в БВП, което означава, че енергийната криза при всички случаи засяга България повече. Отделно, растящата инфлация и мерките, които се взимат от ЕЦБ и от други структури, оскъпяват финансовия ресурс за бизнеса също.

Бизнесът, който е струтуроопределящ за страната, има известни притеснения за бъдещето. Станалият известен доклад на МВФ също го доказва. Към момента бизнесът очаква от държавата взимане на средносрочни решения, което да му даде сигурност.

Затова не работи решението, което беше взето вчера, за субсидиране на цените на ел. енергията само за няколко месеца, защото парламентът се разпореди това да стане до края на годината. Енергоинтензивните индустрии по-скоро са притеснени.

Откъсването от енергийната зависимост от Русия

“Постигането на всяка една диверсификация в икономиката е нещо полезно и води към по-висока ефективност. Ако имате повече алтернативи, можете да постигнете с контрагента по-добра цена.

Интерконекторът и новата газова връзка с Гърция не беше започната от това правителство, но то я довърши скоростно. Това е нещо положително на това правителство, както и искането от страна на това правителство да има солидарност и общо управление на газовите доставки в ЕС, което в голяма степен беше постигнато и се върви нататък. Това е нещо позитивно, но в крайна сметка трябва да има резултати, а те ще дойдат не за тази зима, а чак за следващата. Спешно трябва да определим мерки, за да няма сътресения и тази зима.“

Чуйте пълния разговор в звукови файл.

 

Дата: 29.07.2022

Източник: БНР

Прочетено: 281