Защита на работодателските интереси
Икономически съветник

Изпрати съобщение

Доц. д-р Щерьо Ножаров е доцент по икономическа политика и макроикономика, магистър по финанси и магистър по право. Той е редовен преподавател в УНСС и научен секретар на катедра „Икономикс“.

Член е на управителния съвет на Университетския научен център по устойчиво развитие при УНСС. Също така е заместник-председател и член на ръководството на секция „Икономически науки“ при „Съюза на учените в България“.

В периода 2003 – 2009 г. доц. д-р Щерьо Ножаров е бил експертен представител на България в ООН (Комисия по устойчиво развитие към Икономическия и социален съвет на ООН и Секретариат на Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата).

Има продължителен опит в публичната администрация като директор в министерство на околната среда и водите, главен директор в министерство на културата и също в съдебната система.

Доц. д-р Щерьо Ножаров е автор на научни публикации, които са реферирани и индексирани в най-престижните световни информационни ресурси като SCOPUS и Web of Science, където е и цитиран. Има Scopus h-index равен на 1.

Негова публикация е изучавана в магистърски курс на чуждестранен университет включен в топ 300 в класацията на световните университети. Съавтор е на публикации на ООН и е цитиран от ЕБВР и други международни авторитетни публични организации.

Доц. д-р Щерьо Ножаров е част от екипа на БСК от 2021 г.

Вж. СНИМКИ