29.08.2022

От 29 до 31 август 2022 г. в гр. Варна се провежда трета присъствена среща на партньорите по проект 2019/101835 «Отговорен социален диалог за достоен живот»

От 29 до 31 август 2022 г. в гр. Варна се провежда трета присъствена среща на партньорите по проект 2019/101835 «Отговорен социален диалог за достоен живот» (Re-dial). В нея участват Янина Уннли от Норвежката конфедерация на профсъюзите LO и Ролф Негорд от Конфедерацията на норвежките предприятия NHO (онлайн), Пламен Димитров, Юлия Симеонова, Анна Ковачева и Мария Радева от КНСБ, Мартин Стоянов от БСК и представители на Стопанска камара - Варна.

Президентът на КНСБ – Пламен Димитров фокусира вниманието върху резултатите от двугодишния проект, който надхвърли планираните цели и индикатори и вече има 666 съвместно обучени социални партньори, 56 двустранни консултации и широк обхват на кампания „Социален диалог“ в петте пилотни региони: Бургас, Варна, Велико Търново, Стара Загора и София.

През последния месец с петте национално представителни работодателски организации обсъдихме Национално тристранно споразумение, което да предложим на следващото редовно правителство. Катастрофално е положението с високите цени на горивата и газовите доставки. Има необходимост от използване на капацитета на въглищните централи и спиране износа на ток от държавата. Нужно е да развиваме колективните трудови споразумения между работодателски и синдикални организации“, каза в експозето си Пламен Димитров.

В края на юли 2022 г. национално представителните социални партньори в България обсъдиха в рамките на проекта с водеща организация КНСБ и основен партньор БСК, актуализиране на Националното тристранно споразумение, което да бъде предложено след изборите на предстоящото правителство. Тази практика съществува в Норвегия от 1935 г., където Норвежката конфедерация на профсъюзите LO и Конфедерацията на норвежките предприятия NHO сключват Основно споразумение (Basic agreement LO – NHO) със силата на “Конституция” на трудовия живот в партньорската държава, а правителството създава условия то да бъде осъществявано. Основното споразумение се предоговаря се на всеки 4 години и съдържа:

 • Задължение за мир, право на синдикализиране/организиране и договаряне с повече от 200 КТД на национално равнище
 • Процедури за преговори и процедури за разрешаване на конфликти
 • Участие на работниците; Право на сътрудничество, информиране и консултиране
 • 7 Допълнителни споразумения, между които: Общо споразумение за технологично развитие и компютризирани системи

В Норвегия функционират от:

 • 1915 г. Трудов съд с участие на страните по колективния трудов договор
 • 1962 г. Комитет за социален диалог, воден от Министър председателя
 • 1968 г. Технически комитет по заплащане и макроикономика
 • 1969 г. Синдикализиране (събиране на синдикален членски внос от заетите)
 • 1970 г. Тристранно управление на професионалното обучение
 • 1971 г. Тристранно споразумение за предотвратяване на отпуск по болест
 • 1972 г. Криминализиране на кражбите на заплати
 • 1973 г. Ограничение на агенциите за временна заетост и др.

През септември предстои проучвателно посещение за по-задълбочено запознаване с практики на организиране, привличане, колективно трудово договаряне, дигиталната и зелена трансформация в Норвегия.

През октомври 2022 г. ще се проведе международна заключителна конференция за представяне на резултатите от 10-годишното проектно сътрудничество между 4-те национално представителни организации на национално равнище в Норвегия и България, които са членове на Европейската конфедерация на профсъюзите и на BusinessEurope.

В хода на днешната дискусия бе анонсиран и предстоящ нов проект, финансиран от Норвежкия финансов механизъм, с водеща организация БСК и партньори КНСБ и норвежките национални социални партньори NHO и LO.

 

Дата: 29.08.2022

Източник: БСК

Прочетено: 289