24.08.2023

Мария Минчева, зам.-председател на БСК, "В развитие"

Единен трудов запис в регистъра на заетостта към НАП заменя хартиената трудова книжка за работещите българи. Това предвиждат промени в Кодекса на труда. С въвеждането на този формат ще се случи нещо, което отдавна трябваше да бъде реалност. От отговорностите на работодателите ще отпаднат попълването на данните от сключения трудов договор в хартиена книжка, ще спрат да попълват удостоверения за осигурителен стаж, ще ограничат воденето на хартиени регистри за издадени трудови книжки. Технологично това беше възможно от доста време, тъй като над 90% от работодателите подават документацията си към Агенцията по приходите по електронен път. Това каза Мария Минчева, зам.-председател на БСК, в предаването "В развитие" с водещ Веселина Спасова.

Основните предизвикателства ще са за по-големите компании, които ще трябва еднократно да оформят трудовите книжки към даден момент. "От там нататък може да се наблюдават някакви “болести” по самата система, неща , които въпреки обсъждането не са предвидени."

Единния електронен запис ще съдържа абсолютно всички данни, които се съдържат и в хартиената трудова книжка. Ще се отбелязва размерът на дните отпуск, на които има право едно лице. Също така работодателят ще има достъп до данни, които са вписвани от предишни работодатели.

Инициативата "право на изключване" тръгва от Франция като идеята е, когато човек напусне работното си място, да не бива търсен от работодателя.

БСК е провеждала проучвания за това до колко този метод работи в България и дали хората усещат такава потребност това да бъде нормативно уредено. Мнението на БСК е, че подобна уредба е ненужна, защото не се среща вълна от недоволство, че хората не могат да се откъснат от работното си място.

Основното предизвикателство при работата от разстояние за работодателите е изискването, те да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд. Този проблем до момента остава нерешен. На европейско ниво се водят преговори между европейските работодатели и синдикати, които ще завършат с едно споразумение и ще бъдат приложени чрез нова директива.

Вижте цялото участие във ВИДЕОТО

 

Дата: 24.08.2023

Източник: Телевизия Блумбърг

Прочетено: 799