02.02.2024

Ако имате нужда от безплатни консултации и съдействие за внедряване на дигитални технологии във Вашата компания, попълнете анкетата до 10 февруари!

Българската стопанска камара е партньор в Европейски цифров иновационен хъб Загоре (ЕЦИХ), създаден с цел да насърчи цифровата трансформация в Югоизточния регион на България, като се фокусира върху секторите мехатроника, здравеопазване, наука за живота и чисти технологии. 

Основните дейности включват предоставянето на услуги в областта на високопроизводителни изчислениякиберсигурностобучение в цифрови умения за напреднали и зелени цифрови решения

Изпълнението на дейностите ще подобри технологичните възможности, киберсигурността, развитието на квалифицирана работна сила и подкрепата за устойчиви практики. 

ЕЦИХ Загоре изпълнява първия си проект със съфинансиране по програма Цифрова Европа и се стреми да съчетае технологичния напредък с регионалното развитие.

Ако имате нужда от безплатни консултации и съдействие за внедряване на дигитални технологии във Вашата компания, моля отговорете на кратката анкета тук до 10 февруари, за да "скроим" услугите си по мярка на вашия бизнес.

Дата: 02.02.2024

Източник: БСК

Прочетено: 463