Външноикономическо сътрудничество
Главен директор

Изпрати съобщение

Христина Каспарян е в екипа на БСК от 1 октомври 2018 година.

Завършила е Английска гимназия „Гео Милев“ в Русе, след което придобива магистърска степен по „Европеистика“ в Русенски университет и изкарва преддипломен стаж в Министерство на външните работи. Специалист по отраслово преструктуриране със сертификат от Американския департамент по труда, с допълнителни обучения в Канада, Италия и Белгия.

Христина Каспарян е ръководител екип Enterprise Europe Network към БСК, а от 2022 г. е и директор на Център „Международно икономическо сътрудничество“ на БСК.

Отговаря за:

  • Възможности за бизнеса по програмите INTERREG
  • Възможности за бизнеса от European Innovation Council
  • Секторна група „Cultural and Creative Industries“ на Enterprise Europe Network
  • Секторна група „Digital” на Enterprise Europe Network
  • Тематична група „Start-ups and scale-ups” на Enterprise Europe Network
  • Лицензиран Innovation Health Check Guide по методологията на Enterprise Ireland
  • Международни business-to-business събития в ЕС и трети страни
  • Възможности за бизнес чрез отворени иновации, Open Innovation Platform на БСК
  • Нови технологии и Trend watch
  • Възможности, предоставяни от TED, eTendering

Вж. СНИМКИ