09.02.2024

Актуални въпроси по използването на Националната информационна система за отпадъци (НИСО) и влизането в сила на Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM) бяха обсъдени днес (9 февруари 2024 г.) на работна среща с експерти от БСК и Изпълнителна агенция “Околна среда”.

Срещата беше по покана на Център „Чиста индустрия“ към БСК. От страна на домакините  взеха участие: Добри Митрев – председател на УС на БСК, Илияна Павлова – гл. директор на Център „Чиста индустрия“, и Владимир Димитров – експерт “Индустрия и околна среда”. От страна на ИАОС участваха Росалина Инджиева – и.д. изп. директор на ИАОС и Веселина Рошлева – зам.-изпълнителен директор на ИАОС.

В началото на срещата Добри Митрев представи актуалните дейности на Центъра и акцентира върху КРИК - инициатива в подкрепа на бизнеса в прехода към кръговата икономика, която обединява браншови организации, предприятия от различни индустрии и компании със следните тематични направления: “Пластмаса и опаковки”, “Суровини и метали”, “Текстил и обувки”, “Хранителна индустрия”, “Земеделие и биомаса” и “Строителни отпадъци”.

“Отдавна сме осъзнали, че индустрията на България трябва да бъде чиста, за да се развива устойчивост и, точно поради тази причината, вече 29 години при нас функционира активно Център „Чиста индустрия“. Изискванията към предприятията, особено при отчитане, се променят непрекъснато. Макар че работим с всички институции по темите, свързани с околната среда, нашето желание е да направим още по-здрав и ползотворен контакта с ИАОС”, каза председателят на БСК. Той посочи още, че е необходимо към компаниите да се подава навременна информация, да се правят възможно по-малко промени в съществуващата система НИСО и да се търси начин за по-голяма синхронизация между базите данни, така че предприятията да намират полза в отчетността.

“В началото предприятията наистина изпитваха затруднения с отчитането в НИСО. Налагаше се колегите в агенцията да бъдат непрекъснато на разположения за запитвания. Сега обаче всички потребители работят безпроблемно със системата. В първата година от заработването й имаше малко над 1000 подадени отчета, а през 2022 г. броят им е близо 86 000”, коментира Веселина Рошлева.

Изпълнителна агенция “Околна среда” е и национален компетентен орган по прилагане на CBAM. “За съжаление, човешкият и финансов потенциал на агенцията е ограничен и към момента е разучен само процесът по регистрация на деклараторите. Надявам се в рамките на няколко месеца да можем да подадем повече информация към предприятията”, сподели Росалина Инджиева.

Сред дискутираните теми бяха още възможността за групирането на отпадъци на териториален принцип, пропуските в системата за разделно събиране, отчетността на строителните отпадъци и предизвикателствата по прилагане на депозитната система, както и методиката за определяне на морфологията на битовите отпадъци.

Срещата завърши с разбирането, че сътрудничеството между БСК и ИАОС би било от взаимен интерес и че би допринесло за намаляване на образуваните отпадъци, правилното прилагане на нормативната уредба и принципите на кръговата икономика.

Дата: 09.02.2024

Източник: БСК

Прочетено: 440