01.04.2024

WorkTalent представя“ е рубрика на платформата ни за работа и стаж, в която ще ви представяме бизнес лидерите, които ще дават своите кариерни съвети, на базата техния кариерен път опит през годините.

 

„Ценете почтеността в отношенията. Първо сме хора и след това всичко останало!“, споделя Мария Минчева, гост в рубриката.

 

Коя е тя?

Казвам се Мария Минчева. По образование съм юрист и съм зам.-председател на Българска стопанска камара. Каузата, която ме движи в работата ми през последните 18 години е да създаваме по-добра среда за конкурентоспособен бизнес.

Как започна Вашата кариера? Кои моменти от Вашите първи стъпки са определящи и запомнящи  се?

Професионалната ми кариера започна съвсем случайно, след завършване на университета, без „връзки“. Започнах на сравнително скромна заплата и без много отговорности. Имах късмет да попадна в страхотен екип от професионалисти и мъдри хора, които отвориха много врати пред мен и ме научиха на много неща. Не бих определила конкретни стъпки като определящи и запомнящи се. Просто в началото работиш, за да  учиш, а после наученото работи за теб.

Кои са трите Ви най-ценни професионални качества?

Устойчивост, лоялност, адаптивност.

Кога ходите с удоволствие на работа?

Когато съм отпочинала и навън грее слънце.

Кое би Ви мотивирало да сте лоялен към една компания?

Среда на доверие, която дава свобода за изразяване на мнение и иницииране на нови проекти. Култура на взаимно уважение.

Колко важна е за Вас стойността на месечното възнаграждение?

Да кажем, че възнаграждението не е важно, би било цинично. Но, замисляйки се, че в работа прекарваме по-значителната част от съзнателната част на живота си живота си, то на първо място отива удовлетворението от това, което човек работи и възможността да развива потенциала си. Заплащането идва на следващо място.

Трябва ли да сме приятели с колегите си?

Разбира се, човек може да изгради много приятелства на работното място, но когато работим, ние сме в различни роли и професионалната граница винаги трябва да ясно поставена.

През колко години трябва да сменяме работното си място, за да се развиваме кариерно и кой е най-ясният знак, който ни показва, че е дошло време за промяна?

Отговорът на този въпрос е много условен и зависи от това в каква сфера работим. Човек може да се развива на хоризонтално ниво и да се занимава с различни проекти и да се чувства удовлетворен, независимо от нивото си в йерархията. За мен лично, времето за промяна е тогава, когато дойде чувството на застой стане трайно и липсват професионални предизвикателства.

Трябва ли да внимаваме какво пишем в социалните мрежи и как това се отразява на кариерното ни развитие?

Въпрос на лична култура. Социалните мрежи размиха личното и професионалното пространство. Оценката на работата ни винаги би следвало да се базира на знанията, уменията и компетенциите, които демонстрираме по време на работа и за това как допринасяме за дейността, за която работодателят ни е ангажирал.

Кой е най-ценният съвет, който сте получавал във Вашата кариера?

„Необходимостта да свършиш нещо днес, може да е отпаднала утре“. Това помага за приоритизиране на задачите.

„Не ми казвай как нещо не може да стане. Предложи ми как да стане“. Този съвет трансформира мащабно нагласите ми, когато съм изправена пред нещо, което изглежда трудно постижимо. Всъщност няма непостижими неща.

А, кой е този кариерен съвет, който Вие бихте дали?

Всъщност са няколко.

  • Отнасяйте се с любопитство и търпение към работата. Уважавайте труда на колегите си, независимо от тяхната позиция. Утре ролите може да са разменени.
  • Бъдете добри професионалисти, а не кариеристи.
  • Ако едно решение не работи, на сутринта ще ви е хрумнало друго. Не се отказвайте.
  • Ученето през целия живот не е клише. Отнасяйте се с любопитство към новото, независимо от възрастта и мястото ви в йерархията. Това ще поддържа ума и духа ви млад.
  • Ценете почтеността в отношенията. Първо сме хора и след това всичко останало.
  • Усмихвайте се всеки ден, учете се на търпение и преминавайте леко през живота. Това все пак е просто работа.

 

Дата: 01.04.2024

Източник: worktalent.com

Прочетено: 246