08.05.2024

Мария Минчева, зам.-председател на БСК, в "Бизнес старт" на Bloomberg TV

Трудностите пред европейската икономика са свързани с достъпа до хора. Онлайн платформа може да помогне в премахването на административните пречки пред привличането на кадри от трети страни. В ЕС до сега това бе на национално ниво, като общо европейско решение би дало конкурентно предимство на блока в привличането на кадри. Това ще се отрази добре и на бизнесите, които целят набора на кадри и административните изисквания да се случват по-бързо, това коментира Мария Минчева, зам.-председател на БСК, в предаването "Бизнес старт" с водеща Роселина Петкова.

Резервът за таланти на ЕС представлява онлайн платформа, която би стъпила върху националните служби по заетост, чрез която хората от трети страни ще могат да кандидатстват по-лесно за работа в блока, каза Минчева. В момента работодателите изпитват трудности при намирането на кадри, от части и заради административните тежести на отделните държави-членки. Това предложение не дава нови начини за влизане в ЕС, но дава възможност на публичните агенции за заетост от различните страни да публикуват обяви на едно място. Този инструмент би помогнал търсенето и предлагането на работна ръка.

Цели се улесняване на връзката между търсещите и предлагащите работа, като гостът обясни, че в други държави има усъвършенствани портали, през които се прави търсенето и предлагането на работа. В ЕС до сега това бе на национално ниво, като общо европейско решение би дало конкурентно предимство на блока в привличането на кадри.

Трудностите пред европейската икономика са свързани с достъпа до хора -  застаряване на населението, естествените миграционни потоци. Зеленият и дигитален преход създават различно търсене и преориентиране на икономиките, като всички тези компоненти са предизвикателство за компаниите и трябва да бъдат адресирани от ЕС.

Поставяйки цялата информация на едно място Европа ще успее да се конкурира с други големи страни, привличащи кадри. Европа остава най-доброто място за живеене и притегателно място за много мигранти, но проблемът идва от това, че всяка от държавите-членки има различни регулации и закони за работата и миграцията, което усложнява достъпа. Това пречи на компаниите, които искат по-бърз достъп, а подобен онлайн инструмент ще премахне административните пречки.

Целия коментар гледайте във видеото.

Дата: 08.05.2024

Източник: Bloomberg TV Bulgaria

Прочетено: 291