10.05.2024

Анкетата на Bloomberg TV Bulgaria, с участието на Жасмина Саръиванова (БСК)

Въвеждането на четиридневна работна седмица става все по-актуално в западния свят. Много държави вече експериментират с идеята, която идва на дневен ред и за българските предприятия. Попитахме петима експерти дали четиридневната работна седмица е възможна в България.

Георги Първанов, експерт човешки ресурси

"В следващите две-три години е въпрос на време това да се случи. Много е важно дали ще минем на четиридневна седмица с десет часа работен ден или по осем, дали ще запазим същото заплащане. Към днешна дата законодателството в България позволява преминаването към четиридневна работна седмица, но ако само единични компании от отделни браншове минат на такава схема, това ще доведе най-вероятно до проблеми. Цели браншове и компании трябва да минат организизирано към четиридневна работна седмица."

Васил Караиванов, макроикономист и преподавател в СУ

"Теоретично е възможно, на практика обаче няма да бъде толкова възможно. Икономиката на България е с относително по-ниска добавена стойност; имаме трудови процеси, които не са чак толкова с много висока специализация и дигитализация, така че да позволяват намаляването на работата като време и като място на извършване на работата. Отдалечената работа все още не е най-възможното нещо за българската икономика. Затова си мисля, че четиридневна работна седмица е едно пожелание, но де факто няма икономическо основание и възможност, която българската икономика да може да предложи. Не ни е такава структурата на икономиката."

Жасмина Саръиванова,  експерт "Социален диалог" в Българска стопанска камара

"В България и към момента няма абсолютни никакви законови пречки едно предприятие да въведе четиридневна работна седмица. Кодексът на труда не слага каквато и да е забрана или пречка за това. Мнението ми, а и на БСК, е че този избор трябва да бъде оставен на ниво предприятие. Ако екипът на едно предприятие прецени, че може да си позволи такава организация, че да въведе четиридневна работна седмица, да го направи. Но не мисля, че това е добре да бъде направено на национално ниво. Има сектори, в които това е трудно, особено в контекста на недостига на кадри. Клиентите имат определени потребности - как, ако всички не работят в петък, работодателят да намери допълнителен работник, който да осъществява услугите. В сектори като образование, медицина, непрекъсваемите производства също е трудно да бъде направена подобна работна седмица.

Трябва да се има предвид какво ще бъде трудовото възнаграждение и осигуровките - дали няма да пострада осигурителната система, защото производителността на труда също е от значение. Дали ако някой работи четири дни, той ще има същата производителност като при пет дни, и дали ще може да му се запази трудовото възнаграждение и осигуровки... Четиридневната работна седмица е осъществима; за много работодатели и работници може да донесе ползи, но изборът трябва да бъде оставен на ниво предприятие."

Йордан Димитров, председател на Балкански институт по труда и социалната политика

"Това е доста интересна и нова идея, която ще отнеме доста време да се въведе не само в България, но и в целия свят. Дали ще се въведе повсеместно за цялата икономика или за отделни сектори и компании - поне за момента нямаме достатъчно факти, че четиридневна работна седмица би могла изведнъж да се въведе навсякъде. Но винаги би могло да има определено събитие като Covid и ефекта от хибридния начин на работа. Ако някой ден тук се получи нещо подобно, бихме могли да имаме допълнителен стимул за въвеждането на четиридневна работна седмица.

Защо си мисля, че не може изведнъж да се въведе? Не всяка компания и индустрия са подходящи - има професии и работни места, които са обвързани не толкова с производителността, а с работното време. Намаляването на работното време на четиридневна работна седмица ще изисква допълнителен персонал - за страна като България, където имаме недостиг на работна сила и този проблем ще се задълбочава, ако тези индустрии въведат четиридневна работна седмица, ще трябва да намерят отнякъде хора.

Но има много други сектори и индустрии, където това е напълно възможно. Може би в не много близко бъдеше, когато започне да се въвежда в по-голяма степен, то ще бъде по модела на отделни сектори и компании.

Дали намаляването на четиридневна работна седмица би довело до намаляване на заплащането. Могат да се приемат регулации, които да не позволят такова намаляване, но за хората, обвързани с работно време, не само ще трябва да се запази дневната им ставка, ами ще трябва да бъде увеличена, за да се запази същата сума, която те получават за месец.

Със сигурност би могло да се обмисли. Със сигурност има положителни ефекти върху работниците като по-малко стрес, повече производителност, баланс работа-личен живот."

Мария Шишкова, управляващ съдружник в Aims Human Capital

"За много хора въвеждането на четиридневна работна седмица е мечта, за други е химера. Не е невъзможно да се случи, даже в средносрочен до дългосрочен план е доста реалистичен сценарий. Много хора не си дават сметка, че даже и сега, абсолютно законно, могат да минат на четиридневна работна седмица - като трябва да направят избор с възнаграждението, което ще получават. Пазарът предлага най-разнообразни възможности, една от които е да се работи за компании в чужбина на намалено работно време с доста добър доход.

Дали повсеместно можем да минем на четиридневна работна седмица? По принцип е възможно в средносрочен към дългосрочен план в България."

 

Дата: 10.05.2024

Източник: Bloomberg TV Bulgaria

Прочетено: 314