15.05.2024

Съветът прие решение осъвременяването на пенсиите от 1 юли да бъде с 11%

На свое заседание на 14 май 2024 г. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) прие решение осъвременяването на пенсиите от 1 юли 2024 г. да бъде с 11 процента. Това стана по предложение на министъра на труда и социалната политика и член на Надзорния съвет Ивайло Иванов. Този процент бе заложен в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г., като размерът на предвидените средства за осъвременяване на пенсиите от 1 юли е 1 110,7 млн. лв. При обсъждане на решението бе подчертана необходимостта да се отчитат законово определените функции и независимостта на членовете на Надзорния съвет при вземане на решения. 

На същото заседание за нов председател на Надзорния съвет на НОИ бе избрана Мария Минчева, зам.-председател на Българската стопанска камара. Съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване председателството на Надзорния съвет на НОИ е с мандат една година и се предава на ротационен принцип между трите страни, участващи в него – изпълнителна власт, работодателски организации и синдикати. Като представител на изпълнителната власт на поста заместник-председател на съвета застава Калина Петкова от Министерството на труда и социалната политика, заместник-председател от квотата на синдикатите остава Ася Гонева - Конфедерация на независимите синдикати в България. 

Нови представители на държавата в Надзорния съвет на НОИ освен социалния министър Ивайло Иванов са и Светозар Василев, главен секретар на Министерството на труда и социалната политика, и Желяз Енев, директор на дирекция „Икономическа политика“ в Министерството на икономиката и индустрията.

Дата: 15.05.2024

Източник: БСК

Прочетено: 354