Дата: 04.11.2010

Източник: BIA

Прочетено: 3946

Днес, 4 нември 2010 г., се проведе заключителна конференция по проект FLEMCEE за гъвкави форми на заетост и развитие на социалния диалог в страните от ЦИЕ. Организатор на събитието беше Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес.  

БСК осъществява проекта FLEMCEE в партньорство с работодателски организации от Испания, Германия, Словения, Унгария и Румъния. Проектът се финансира от Европейската комисия и се подкрепя от BUSINESSEUROPE (Конфедерация на европейския бизнес).

Г-н Бранимир Ханджиев, Главен директор в БСК и Координатор на проекта, откри конференцията, а г-н Димитър Бранков, Зам.-председател на БСК, бе модератор на събитието. Сред акцентите на конференцията бяха докладите на заместник-председателя на БСК Димитър Бранков, който представи състоянието и перспективите пред гъвкавата заетост в България и този на г-н Стивън Дàзелеер, Директор „Социални въпроси" в BUSINESSEUROPE, който акцентира върху трудовия пазар и политиките на европейско ниво след кризата. По време на форума бе представено и изследване на УНСС за гъвкавите форми на заетост в малки и средни предприятия.

Участие в конференцията взеха редица водещи експерти в областта на социалния диалог и заетостта. Някои от тях бяха: г-жа Елка Димитрова, Директор на Дирекция „Политика на пазара на труда" към МТСП, г-жа Барбара Ханчман, Ръководител „Проекти" към Учебен център на саксонската икономика (BSW - Германия), г-н Винфрид Швен, бивш ръководител на човешки ресурси в „Мерцедес Бенц" Германия, г-н Алехандро Бланко, Директор ЧР и обучение към Федерацията на предприемачите на Астурия (FADE - Испания), г-н Анже Хиршъл от Асоциацията на работодателите от Словения (ZDS) и г-жа Даниела Григориу от Съюза на румънските работодателски конфедерации (ACPR).

С изказването на Димитър Бранков можете да се запознаете от прикачения по-долу файл.