Дата: 17.05.2011

Източник: Focus

Прочетено: 2250

Ако е имало неясноти около приходите в Националния осигурителен институт, те е трябвало да бъдат изявени в рамките на бюджетната процедура. Това каза Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара и член на Надзорния съвет на НОИ за Агенция „Фокус" .

Българската стопанска камара ще потърси информация от представителите на Министерството на финансите и Националната агенция за приходите в Надзорния съвет на НОИ във връзка с мотивите обявени от управляващите в публичното пространство за оставка на управителя Христина Митрева - „заложените грешни приходи в бюджета на НОИ."

Трябва да има дискусия в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Бюджетната процедура е достатъчно ясна, участват различни органи на различни етапи, така че ако е имало проблеми, те е следвало да бъдат забелязани, включително от началото на бюджетната процедура до приемане на Закона за държавното обществено осигуряване в парламента. На първото заседание на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт вероятно ще поискам допълнително информация от Министерството на финансите най-вече, каза той.