Представяне

Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ е създадено като Държавно железопътно училище с Царски указ от 1922 г. и има напълно военна организационна структура. От 2000 г. Училището е девоенизирано.

Училището обучава студенти за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по следните специалности:

 • Автомобилна техника;
 • Технология и управление на транспорта;
 • Електроенергетика и електрообзавеждане;
 • Железопътна техника;
 • Транспортно строителство;
 • Икономика на транспорта;
 • Комуникационна и осигурителна техника;
 • Индустриален мениджмънт;
 • Инженерна логистика и строителна техника;
 • Счетоводство и анализ в транспорта;
 • Управление на технически системи за екология и логистика;
 • Корабна механика;
 • Корабоплаване.

Програмите за образователно-квалификационната степен „магистър“ са по следните специалности:

 • Автомобилна техника;
 • Автотехническа експертиза;
 • Автоматизирано проектиране в машиностроенето;
 • Геотехника и инженерна геология;
 • Двигатели с вътрешно горене;
 • Електроенергетика и електрообзавеждане;
 • Електроенергетика от възобновяеми енергийни източници;
 • Електромобили;
 • Железопътна техника;
 • Икономика на транспортна фирма;
 • Икономика на малките и средни предприятия;
 • Инвестиционно проектиране в екологията и логистиката;
 • Инженерна логистика и строителна техника;
 • Комуникационна и осигурителна техника;
 • Мрежова и информационна сигурност;
 • Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения;
 • Технология и управление на транспорта;
 • Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност;
 • Транспортно строителство;
 • Транспортен мениджмънт и логистика;
 • Управление на проекти;
 • Управление на рискови технологични процеси.

ВТУ "Тодор Каблешков" има три факултета:

 • Техника и строителни технологии в транспорта с катедри:
  • Транспортна техника;
  • Подемно-транспортни и строителни машини и системи;
  • Транспортно строителство и съоръжения;
  • Механика.
 • Комуникации и електрообзавеждане в транспорта с катедри:
  • Съобщителна и осигурителна техника и системи;
  • Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта;
  • Електротехника и физика;
  • Математика и информатика.
 • Транспортен мениджмънт с катедри:
  • Технология, организация и управление на транспорта;
  • Икономика и счетоводство в транспорта;
  • Хуманитарни науки и чужди езици;
  • Машинни елементи, материалознание и химия.

 

 

Новини

Висшите училище не одобряват проекта на Национална карта на висшето образование

Висшите училище не одобряват проекта на Национална карта на висшето образование

+