Проектът има за цел предоставянето на екологични услуги в МСП в страните от Централна и Източна Европа

Целеви групи

МСП от секторите текстил, кожарство, хартия и химия

Финансиране
CIP/Enterprise Europe Network
Обхват
Международен
Бюджетна линия
1 081 774 евро, 80% съфинансиране
Основни дейности

Предоставяне на екологични услуги сред МСП под формата на семинари и обучения

Резултати

По-добро управление на енергийни разходи, оптимизация потреблението на ресурси, получаване на повече знания и опит в областта на енергийната ефективност на тяхното производство

Партньори

Организации от Франция, Испания, Гърция, Германия и Португалия.

Илиана Павлова
София 1000, ул. Алабин 16-20
+3592 932 09 21
Прочетено:1147