Сайт на проекта: www.upskillinglab.eu

Период на изпълнение: 1.10.2019 - 30.09.2021 

Финансираща институция/програма: Erasmus+ KA204 

Общ бюджет: 211.000 € 

Роля на БСК в проекта: Водещ партньор

Партньори по проекта: European Startup Network - Брюксел, Stichting Incubator – Leeuwarden Холандия, DEUSTO университет – Билбао, Клуб по управление на знания, иновации и стратегии – София, Камара Словения 

Географски обхват: Международен

Цели: Подготовка на работната сила за предизвикателствата на Индустрия 4.0 

В рамките на проекта се предвижда изграждането на платформа за отворени иновации, която да подпомага свързването на големи компании с малки или стартиращи предприятия, за да подпомогне сътрудничеството между тях чрез повишаване на уменията им за отворени иновации.

Целеви групи: Индустрия 

Основни резултати: Изготвяне на онлайн сериозна игра за подготовка на различни нива работници, инженери и служители за работа според изискванията на Индустрия 4.0. 

Работата по проекта е съобразена с международен стандарт CEN/TS16555 за Управление на сътрудничеството при отворени иновации, който ще бъде прилаган в цялостната рамка, разработвана по проекта, при идентифициране и подкрепа за необходимите умения, опит, квалификация, знания и отговорности за управление на процеси по отворени иновации.

Предвижда се на платформата да бъдат разработени и представени решения под формата на сериозни игри, които да подпомагат фирмите да придобият необходимите допълнителни знания, да им позволят да участват по-активно и да управляват процесите на отворени иновации.

 

Веселин Илиев
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 54
Прочетено:1024