Център „Външноикономическо сътрудничество” подпомага фирми и организации в тяхната международна дейност, представлява БСК в Enterprise Europe Network (EEN) – най-голямата информационно-консултантска мрежа в подкрепа на малки и средни предприятия в света.

Центърът разполага с актуални външноикономически бази данни, вкл. световна външнотърговска статистика. Интернет страницата на центъра www.ierc.bia-bg.com предлага най-богатата безплатна библиотека с външнотърговски договори в България.

От какви услуги можете да се възползвате?

 • Пазарни проучвания за определен вид продукт;
 • Анализ на потенциала за навлизане на пазара;
 • Анализ на веригите на доставки;
 • Друг вид анализ според запитването и по споразумение;
 • Намиране на чуждестранни партньори за сътрудничество в търговията със стоки и услуги, трансфер на технологии и изследвания и иновации;
 • Информация, помощ и съвети по въпроси на Европейския съюз;
 • Защитни процедури, антидъмпинг;
 • Информация от Световната търговска организация и Международен търговски център – Женева.

Център "Външноикономическо сътрудничество":

 • Адрес: София 1527, ул. Чаталджа 76
 • Тел.: 02  932 09 54, 02 932 09 34
 • Факс: 02 987 26 04
 • e-mail: ierc@bia-bg.com
 • web: www.ierc.bia-bg.com

Лице за контакт: Веселин Илиев - главен директор

Прочетено: 5246