Център „Външноикономическо сътрудничество” подпомага фирми и организации в тяхната международна дейност, представлява БСК в Enterprise Europe Network (EEN) – най-голямата информационно-консултантска мрежа в подкрепа на малки и средни предприятия в света.

Центърът предлага възможности за организиране на B2B-срещи, фирмени презентации и участия в панаири и изложения, както и намиране на бизнес партньори.

____________

Актуални бизнес предложения

Бизнес коопериране EEN

Технологичен трансфер EEN

Търсене на партньори за проекти

Други предложения за сътрудничество

Обяви за проектни предложения

Оферти от EEN

 

Събития

Специализирани изложби

Бизнес срещи

Семинари

Прочетено: 4241