Във връзка с разпространението на тенденциозно популистки и неаргументирани изказвания срещу българската минерално-суровинна индустрия от страна на представители на отделни организации и лица, ние - представителите на Българска стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда „Подкрепа“, Българска минно-геоложка камара (БМГК), Индустриален клъстер „Средногорие мед”, Научно технически съюз по минно дело, геология и металургия, Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски”, Синдикална миньорска федерация към КНСБ и Синдикална миньорска федерация „Подкрепа” сме  упълномощени да заявим следното:

Остро възразяваме срещу опитите за необосновани нападки срещу българската минерално-суровинна индустрия, продиктувани от лични или групови интереси за привличане на обществено внимание в навечерието на парламентарните избори през следващата година.

Вижте пълния текст на декларацията в прикачения по-долу документ!


Декларация в подкрепа на минерално-суровинната индустрия
Добави мнение