28.10.2013

Изх. № 04-00-68/ 28.10.2013г.

 

ДО

Г-ЖА ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС,
ЗАМ.-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ И
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

Г-Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-Н ХАСАН АДЕМОВ
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

ОТНОСНО:

Становище на БСК по Проекта на Закон за държавния бюджет за 2014 г. 

Подкрепяме Проекта на Закон за държавния бюджет за 2014 г., поради:

  1. Сложната политико-икономическа ситуация в страната и ключовото значение за българската икономика на Бюджета за 2014 г. и Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г.,
  2. Тежкото финансово наследство за 2014 г., в т.ч. намалението на приходите от данъчни и осигурителни плащания, разходването на голяма част от държавния резерв през последните кризисни години, одържавяването на управлението и на част от средствата на НЗОК, наличието на хронични дефицити и невъзможността с един бюджет да се санира това наследство.

 

Считаме, че:

  1. Обявените седем приоритета в Проекта на Бюджет за 2014 г. нямат своята финансова проекция и не са структурирани политиките за осъществяване на тези приоритети. Засега реални реформи наблюдаваме само в системата на МВР и са налице опити на МТСП да постави на обективна основа някои от настоящите реформи в социалната и осигурителната сфера;
  2. Два са основните инструмента за излизане от кризата и осигуряване на растеж – разкриването на нови устойчиви работни места и увеличение на износа, но не виждаме финансова бюджетна политика в подкрепа на тези направления;
  3. В Проекта за бюджет прозират силно предизборните политически ангажименти;
  4. Политиката трябва да бъде насочена към това все повече хора да получават заплати, а не все по-малко хора да имат все по-високи заплати.

 

Вижте пълния текст в прикачения по-долу файл!


Относно проекта на Закон за държавния бюджет за 2014 г.
Добави мнение