03.11.2020

ДО

Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

Ваш вх. № 04-08-208 от 30.10.2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

От името на Българска стопанска камара и екипът на Интер Експо Център, бихме желали да изкажем нашите най-искрени благодарности за проявената съпричастност, активно участие и навременна реакция по повод отправената към Вас молба за съдействие по прецизиране на някои от текстовете на Заповед РД-01-626/27.10.2020 г., относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

В същото време, отново поставяме въпроса за провеждане на конгресни събития, като отделна категория мероприятия. Предлагаме спрямо тях да се прилагат мерките на т. 6 от Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. „Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство), които могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице.“

Сегашното определение в т.5 на тези мероприятия и събития „не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м“ ги дискриминира спрямо подобните на тях, посочени в т.6.

Като пример можем да посочим хипотезата, че в зала с капацитет от 4000 души може да се организира концерт, театрално представление или кинопрожекция с 1200 посетители, а за конгрес в същата зала ще бъдат допуснати само 30 души, което на практика е прекомерно дискриминиращо по отношение на конгресно-конферентните събития.

Отново се обръщаме към Вас с надежда за разбиране и молба за съдействие проблемът да бъде решен.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

 


ОТНОСНО:	Прецизиране на  епидемичните мерки наложени със Заповед РД-01-626/27.10.2020 г.
Добави мнение