31.10.2020

Министерството на здравеопазването не възразява специализираните изложения да се провеждат съобразно изискванията, посочени в т.12 от Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. при стриктно спазване на изискванията на заповедта. Очакваме Министерството на икономиката да упражни стриктен и своевременен контрол – предварителен и по време на събитията, с оглед изпълнение на разпоредените противоепидемични мерки, за да постигнем успешно справяне с пандемията от COVID-19.

Това се казва в писмо на министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов до министъра на икономиката Лъчезар Борисов и председателя на БСК Радосвет Радев във връзка с писмена кореспонденция, инициирана от БСК и Българското конгресно бюро относно прецизиране на заповедта на МЗ за въвеждане противоепидемични мерки, считано от 29 октомври т.г.

Припомняме, че с писмо до МЗ от 28 октомври т.г. БСК настоя конгресно-конферентните мероприятия да се провеждат при 30% от капацитета на залата (както е заложено в т.6), а изложенията да се регламентират, както базарите на закрито (т.12), а именно еднопосочно движение и дистанция 1.5 м. Аргументът за това искане беше, че действащият текст на т. 5 регламентира конференции и изложения да се провеждат с до 30 души, което прави провеждането им практически невъзможно. По този начин се спира дейността на конферентните и излобжени центрове. В същото време е налице дискриминация спрямо други сходни събития, описани в т. 6 и т. 12.

Дата: 31.10.2020

Източник: БСК

Прочетено: 4314