Управителният съвет на Българската асоциация на металургичната индустрия(БАМИ), ръководствата на фирмите-членове и цялата металургична общност с тревога и загриженост следи развитието на кризата с водоснабдяването в гр.Перник. Съчувстваме на всички жители от града и региона за тежката ситуация и ежедневните трудности в техния бит. Затова подкрепяме  действията на отговорните местни и национални структури за преодоляване на кризата и ускорено решаване на проблемите.

Въпреки тази съпричастност изразяване и неудовлетвореност от публични изяви и отправени обвинения към „Стомана Индъстри” АД като виновни за настоящата ситуация. Предприятието е  най-голям работодател в региона и осигурява хиляди пряко заети работни места и в съпътстващи дейности, при заплати над средната за страната. Като голям и коректен данъкоплатец осигурява приходи за общината и бюджета на страната. В своята дейност и задължения няма никакво отношение към управлението на водните ресурси и язовир „Студена”. Съгласно българското законодателство предприятието има разрешение от къде и колко вода да ползва, а задължение на други държавни институции е да осигури тази вода за нормална производствена дейност. Ако има нарушения в тази схема и е възникнала критична ситуация, то и мерките за  нейното преодоляване са задължение на други органи. Затова считаме всяка информация, която не почива на фактите като неприемлива и некоректна, която вреди на предприятието, на имиджа на българската металургия. Като едни от най-големите инвеститори в страната, които произвеждат продукция предимно за износ, поставянето на съмнение към тяхната дейност може да доведе до проблеми в производството и   негативи за цялата българска икономика.

Българската асоциация на металургичната индустрия подкрепя действията на държавната и местна власт и на „Стомана Индъстри” АД, като техен партньор за преодоляване на водната криза. Убедени сме, че само с общи усилия и зачитане интересите на засегнатите страни може да се постигнат по-бързи резултати.

Предпоставка за това е „Стомана Индъстри”  АД да работи успешно, да оказва съдействие за решаване на проблемите в региона и те да бъдат в интерес на цялото общество.


Позиция на УС на БАМИ във връзка с водната криза в гр. Перник
Добави мнение